Artikkel lampidest

Suuremad ja väiksemad kilbilised

Artikkel lampidest

PostitusPostitas Helen (Teema autor) » 16. august 2007, 21:36

Kuna keegi teine ei taha kuidagi selle teema kohta arvamust avaldada, siis toon ära mõned huvitavad väljavõtted artiklist http://www.tortoisetrust.org/articles/lighting.html ©A. C. Highfield 1998-2002


In the tropics the light intensity of the sun at ground level is in the region of 1,000,000 Lux. By comparison, a 40W incandescent lamp typically produces less than 50 Lux when measured at a distance of only 1 meter!
troopikas on päikesevalguse intensiivus maapinnal umbes 1.000.000 Lux. võrdluseks: 40W hõõglamp annab vähem kui 50 Lux 1 m kaugusele!


...described as "full spectrum". In fact they are ordinary incandescent lamps with a built-in blue filter. They emit no useful UV.
täis-spektrumi lambid (tavalised päevavalguslambid) on vaid sisseehitatud sinise filtriga. nad ei kiirga mingil määral vajalikku UV-valgust.


black light are used for special effects in discotheques. This type of lamp is of no use to reptiles. Other types are used for various industrial purposes, for example, in sterilizers. This type of lamp can be positively dangerous to living creatures, including humans, as they emit UV-C which can cause skin cancer and eye-damage
musta valguse (?) lambid, mida tihti kasutatakse diskoteekides, ei ole samuti roomajatele kuidagi kasulikud. teist liiki musta valgust (UV-C kiirtega) kasutatakse desinfitseerimiseks, seega ei ole need head ühelegi elusolendile, ka inimesele, need põhjustavad nahavähki ja silmahaigusi.


Today, there are a wide range of high quality fluorescent tubes available which are specifically designed for use with reptiles. Note that fluorescent tubes do not provide any heat output and that a separate, incandescent, basking lamp is always required in addition.

tänapäeval on saadaval laias valikus erinevaid roomajatele mõeldud uv-torusid. oluline on märkida, et need lambid ei anna soojust, seetõttu on vaja eraldi soojenduslampi.


Color temperature - nothing to do with heat. ... At the tropics, or in a desert, the color temperature can reach 6,500 K.
color temperature (pakendil kirjas!) ei ole seotud tegeliku soojusega. looduslikus troopikas ja kõrbelises kliimas on see 6,500 K.many reptiles are believed to be able to see into the UVA range (320-400 nm), and this is likely to have a profound effect upon behaviour, and specifically, how they visualise food items.
usutavasti on paljud roomajad võimelised nägema UVA valgust (320-400nm), seega tajuvad nad sellises valguses ümbritsevat (eriti söödavat) teistmoodi.


Color Rendering Index: Color rendering is the degree to which a light source shows the true colors of the objects it illuminates. This is measured on a color rendering index, rated from 0-100. A normal fluorescent lamp, for example, rates 54 on the CRI scale. High quality fluorescent lamps designed for reptile use will rate 80-90 on the same scale. Color rendering is very important as many reptiles rely upon color signals for reproductive and feeding purposes.
värvi edastamise (?) indeks (CRI - samuti pakendil kirjas!) näitab, kuivõrd valgus moonutab tegelikke värve. seda mõõdetakse skaalal 0-100. tavaline päevavalguslamp on sellel skaalal 54. kõrgekvaliteetsed roomajate-lambid aga 80-90. see indeks on väga oluline, sest nägemine ja värvi tajumine on roomajatele väga oluline, eriti paljunemise ja söömisega seoses.


UVB is greatly attenuated by glass, plastic and even fine mesh (the tube envelope itself is a special type of glass which does permit UV transmission). The amount of UVB received also diminishes extremely quickly with distance. It is generally recommended that such tubes be no further than 18" (46 cm) away from the subject. For reptiles with very high UVB requirement, such as desert species, tubes should be placed as close as 10-12" (25-30 cm)
UVB kiirgust nõrgendab tunduvalt klaas, plastik ja isegi peenike võrk. (valgustoru enda klaas on samuti erilisest klaasist, et see UV kiiri ei takistaks.) UVB intensiivus väheneb märgatavalt ka distantsiga. parim lambi kõrgus oleks 46 cm loomast. kõrge UVB vajadusega kõrbeloomadele tuleks toru veelgi lähemale paigutada (25 - 30 cm).


Tubes also have a very limited life. Most will require changing every at least 12 months in order to guarantee continued UVB output. There is evidence that some tubes fail to produce advertised levels of UV-B after only 6 months of use. Although there may be no visible deterioration in the performance of the tube, there is ample evidence that the invisible UV content decays rapidly as the tube ages.
UV-torude eluiga on väga lühike. enamus vajavad vahetamist iga 12 kuu tagant, mõni isegi 6 kuu. kuigi silmaga nähtavad märgid puuduvad, näheneb UV-kiirgus märgatavalt lambi vananedes.


Tubes are available offering from 2% UVB to 8% UVB. In the vast majority of cases the 3% tubes are perfectly adequate, provided they are correctly sited, changed regularly, and a sufficient number of hours exposure permitted. For a 3-5% tube, 10-12 hours daily has proved a satisfactory level of exposure for most species. Concerns have been expressed about the safety of tubes with outputs greater than 5% - in particular, there may be a possibility of eye damage occurring with some tubes in some situations.
UV-torud pakuvad vahemikus 2% - 8% UVB kiirgust. enamasti on 3% toru täiesti piisav, kui paigutatud õigesti, piisavalt kaua päevas sisse lülitatud ja vahetatud piisavalt sageli. 3-5% toru, mis töötav iga päev 10-12 h peaks olema enamusele liikidele piisav. üle 5% torud võivad olla teatud oludes ohtlikud looma silmadele.


UV-B Heat Lamps (Self-Ballasted Mercury Vapor) - ... revolutionary product ... they also emit very significant levels of essential UV-B. Not only that, but they also emit a very useful amount of heat. The levels of UV-B and UV-A produced by these lamps is extremely impressive. At 30 cm, it approximates that at midday in the Mediterranean. The lifespan of these lamps is also excellent.
They appear expensive at first sight (from $40-$60 upwards each), but given their excellent performance and longevity, are actually cheaper in the long run than UV-B fluorescent tubes.
UVB soojuslambid (näeb välja nagu peegeldava tagaosaga tavaline kotsentriline pirn - kas neid on ka Eestis???) on revolutisooniline toode roomajate pidajatele. lisaks soojusele annavad need ka vajalikku UVB kiirgust ja seda paremalt distantsilt kui torud. näiteks 30 cm kauguselt on võimalik luua keskpäevane vahemereline kliima. lisaks muule on ka nende eluiga pikem. Esmapilgul võivad nad tunduda kallid, kuid pikemas perspektiivis on siiski tavalistest uv-torudest odavamad.


Conclusion: Despite advances in lamp design, there is still no substitute for natural sunlight. Wherever possible....
The view of the Tortoise Trust that tubes alone should not be relied upon exclusively to provide vitamin D3. It is our opinion that it is far safer to continue to provide a high quality combined calcium-D3 supplement orally, even where full spectrum tubes are employed.
Kokkuvõte: hoolimata erinevatest võimalustest, mida lambid pakuvad, ei asenda neist ükski tõelist päikesevalgust, mida peaks loomale pakkuma igal võimalusel.
Tortoise Trusti seisukoht on, et ainult lampidele ei saa lootma jääda ja terviseprobleemide vältimiseks tuleb kilpkonnadele pakkuda suukaudu manustatavaid kaltsiumi ja vitamiin D3 preparaate, sõltumata valgustusest.selle ise-küsin-ise-vastan teema kokkuvõtteks õppisin ma niipalju, et Repti Glo 5.0 peaks olema kõige sobivam. kuigi 8.0 on kirjelduselt parem, võib ta vististi nägemist kahjustada (kui juba 5.0 puhul pea terrariumisse pista, hakkab minu silmadel paha...).

aga seda, miks 2.0 ja 5.0 koos kasutama peaks ma küll ei tea.

Tortoise Trusti foorumis oli hiljuti ka uv-lampidest juttu ja seal komenteeriti, et kõrbes elavate kilpkonnade silma ehitus on selline, mis kaitseb silma sealse terava päikesevalguse eest (kõlab ju igati loogilislet!). sellest järelduvalt, kui lamp on õigesti (otse looma peakohale, mitte kuhugi külje peale) paigutatud, siis võib selle uv sisaldus ka 8% olla, ilma et see looma silmadele ohtlik oleks.

jällegi teema, mis on iga kilpkonnapidaja enda südametunnistuse asi, keda rohkem usaldada...

oluline on et:
1) et konn saaks võimalikult palju uv valgust (st et kogu ta pesa või vähemalt olulisemad kohad kus ta päeval enamuse ajast viibib oleksid sellega kaetud)
2) et tal oleks mingi soe laiguke kus peesitada, sest kõigusoojasel loomal on vaja oma kehatemperatuuri väliskeskkonna abil reguleerida.
3) et kogu pesa ei oleks ühtlaselt soe, see tähendab vajadusel leiab ta ka varjulisi kohti.


ega see uv toru + laualamp peegeldava tagaosaga pirniga pole mingi 100% parim lahendus, see on ainult üks võimalus. selle eelised on, et toru valgustab üsna suurt ala, samas kui kotsentriline pirn annab väikse võimuse (st väike elektrikulu) ja odava hinna juures suure koguse sooja.

ma arvan, et ei ole mõtet osta uv toru juurde soojenduslampi, mis annab ka uv-d, sest see tähendab ainult kallimat hinda, samas kui torust tulev uv ulatab nii kui nii lambi alla. samuti ei ole mõtet osta tavalist 100W pirni soojenduslampi, sest sellest tulev soojus on nõrgem kui 40Wst peegeldava tagaosaga pirnist, elektrikulu on aga suurem.

sõltuvalt milline pesa on, võib sobida ka ainult 1-2 (ma ei tea kui suured need on) pirni, mis annavad korraga soojust ja uv-d. aga sellel juhul peab kilpkonn ikka seal all ka istumas käima, mitte päev otsa pimedas nurgas krabistama.

samuti kui kilpkonn saab pidevalt toidulisandeid mis sisaldavad kaltsiumit ja D3 vitamiini, siis ei ole uv-kiirgus nii suures koguses vajalik, sest kõik D vitamiin ei pea kehas moodustuma. siis võivad hoopis toidulisandi üleannustamisel tekkida neerukivid, sest rohke D vitamiin tagab kogu manustatava kaltsiumi omastamise.


vaja on 2 lampi:

1) uv-valgust andvat "toru" (ehk siis selline pikk lamp nagu päevavalguslampides) - spetsiaalselt loomapoodides müüakse kaladele või roomajatele (eri sordid). roomajatele sobivaid uv-lampe toodavad firmad ReptiGlo ja Arcadia.
selle lambi eesmärk on asendada naturaalset päikesevalgus ja anda loomale uv-kiirgust (mida tavalisest lambist ei saa ja) mida on vaja klatsiumi omastamiseks organismis. sooja selline lamp märkimisväärselt ei anna.
uv-lampi tuleb korra aastas vahetada, ka siis kui ta põleb korralikult, sest aja jooksul väheneb pirni võime uv-valgust anda (silmaga seda muutust ei näe).

2) tavaline elektripirn, parem oleks peegeldava tagaosaga ehk kotsentriline pirn (võtab vähem elektrit ja annab rohkem sooja). selle eesmärk on asendada looma jaoks kuuma päikesevalguslaiku, kus peesitada. kõigusoojasele loomale on seda vaja et oma kehatemperatuuri reguleerida. sellise lambi all peaks olema temperatuur 40-45 kraadi ringis. mujal pesas peab olema temperatuur madalam, et loom saaks vajadusel maha jahtuda.

kilpkonn on kõrbeloom, talle on vaja luua keskkond, mis sarnaneks ereda päikesevalgusega kuumale kõrbele. sarnaselt kõrbekliimale oleks ideaalne, kui öine temperatuur langeks 2-5 kraadi ja päevad oleksid pikad 12-14 h.


hinnad unustasin!

uv toru - 200 kr (vaja osta korra aastas)
lamp selle jaoks 200-300 kr
(+ kate, mis peegeldab valgust alla ja ei lase sellel kõigile toasviibijatele silma paista veel umbes 200-, aga võib ka ise teha)

tavaline/kotsentriline pirn - maitia, kümpa? viisteist? (vaja uut iga paari kuu tagant)
tavaline laualamp selle jaoks (leaib ehk kodust tasuta? minul on klambriga kinnitatav 100 kr seinavalgusti)
Viimati muutis Mercar 16. august 2007, 21:41, kokku muudetud 1 kord.
Kasutaja avatar
Helen
Aktivist
Aktivist
 
Postitused: 314
Teemad: 38
Asukoht: Tallinn
Teda kiideti: 0 korda
Vanus: 38
Sugu: Määramata
Prindi postitus

Tagasi: Kilpkonnad

Kes on online

Kasutajad vaatamas seda foorumit: Registreeritud kasutajad pole ja 1 külaline